O Aries


Soubor bicích nástrojů ARIES byl založen v září roku 1998 na ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Liberci a jeho členy jsou žáci třídy bicích nástrojů ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Liberci a v současnosti již i studentky tříd bicích nástrojů konzervatoří v Brně. Soubor ARIES představuje zcela výjimečnou záležitost v republikovém měřítku, na základním stupni uměleckého školství je jedním z mála souborů tohoto druhu. Tato skutečnost je dána jednak náročným vybavením, kterým nedisponuje žádná ZUŠ v republice (marimba, xylofon, vibrafon, zvonkohra, bicí souprava, percussion, tympány), zejména však osobou vedoucího souboru, vynikajícího hudebního pedagoga a hudebníka Mgr.Sergiye Grygorenka.

Přes relativně krátkou dobu existence má soubor za sebou řadu úspěšných vystoupení doma (m.j. v Parlamentu ČR, na mezinárodní konferenci SOCRATES, několikrát v pražském Rudolfinu, Smetanově síni Obecního domu) i v zahraničí (Švédsko, Francie, SRN, Dánsko, Belgie). Vystoupení souborů je strhující nejenom samotným výběrem repertoáru, ale zejména nasazením a zaujetím žáků – o atraktivitě nástrojového obsazení nemluvě. Jeho dosud nejvýraznějším úspěchem je vítězství v národním kole soutěže ZUŠ v roce 2001. V sólové hře získali členové souboru již třikrát absolutní vítězství v ústředních kolech soutěže ZUŠ (2000, 2003 a 2006).

V roce 2001 a 2002 soubor spolupracoval s Pražským studentským orchestrem na projektu Carmen – suite G.Bizeta a R.Ščedrina. Po několika provedeních v České republice (m.j. dvakrát v pražském Rudolfinu) získal tento projekt první místo na mezinárodní hudební soutěži v belgickém Neerpeltu v květnu 2002 a jeho nahrávka zvítězila ve své kategorii v soutěži Concerto Bohemia 2002. V roce 2004 připravil soubor Aries společný koncert se souborem Dama Dama v Divadle F. X. Šaldy v Liberci. V roce 2004 a 2007 soubor Aries získal absolutní vítězství v ústředním kole soutěže ZUŠ, a jeho vedoucí Sergiy Grygorenko byl oceněn speciálním diplomem za nejlepší přípravu repertoáru a nejlepší aranžmá.

Dosud posledním výrazným úspěchem souboru je vítězství v prestižní rozhlasové soutěži Concerto Bohemia 2003 a 2005 odbornou porotou byl vybrán mezi 10 nejlepších souborů pro koncert vítězů v paláci Žofín 19.11.2005.
V květnu 2005 soubor hrál pro pana prezidenta Václava Klause při jeho návštěvě Libereckého kraje.

V červenci 2005 soubor zúčastnil festivalu v Litevskem Kaunasu, kde v doprovodu Petrohradskeho symfonického orchestrů hrál před tisíci diváky.
V roce 2006 ARIES koncertovali pro žáky moravských škol, v červenci se zúčastnili mládežnického festivalu v Bavorsku a počátkem září opět koncertovali pro prezidentský pár při oficiální návštěvě prezidenta v Libereckém kraji.
Koncem září 2006 měl soubor samostatný koncert v Brně v rámci prestižního hudebního festivalu Moravský podzim.

V únoru 2008 oslavil soubor Aries své desáté narozeniny v Divadle F. X. Šaldy koncertem, na kterém vystoupil se symfonickým orchestrem Euroregionu Nisa EUROPERA. Koncert byl zaznamenám na DVD.

V červnu 2008 se soubor chystá do Litvínova na The International Jazz Festival.
Soubor Aries se výrazně podílí na kulturním životě města Liberce i celého regionu.

---zpět---


© Aries 2006 - 2017 | Tvorba webových stránek